Úvodní informace návštěvníkům modulu - Veřejný průzkum:

Vítejte na portálu Veřejný průzkum, který byl vyroben pro uživatele výukového a komunitního systému World Academy.
Pokud patříte mezi studenty, kteří ke své maturitní nebo seminární práci potřebují výstupy z veřejných průzkumů, jste na správném místě! Na těchto stránkách si můžete jednoduchým způsobem, po snadné registraci, vytvořit vlastní otázky a ankety, jejichž výsledky lze následně ke své práci použít jako přílohu - formou tiskového výstupu.

Pokud patříte mezi studenty školy, která má v systému World Academy aktivovaný uživatelský účet, pak nás kontaktujte. Jako autoři tohoto vzdělávacího projektu podpoříme Váš konkrétní průzkum sponzorskou cenou, kterou budeme oslovenou cílovou skupinu k vyplnění anketních otázek motivovat.

Tým World Academy System CZ


Profil zadavatele aktuálního průzkumu:

Zadavatelka: Tereza Andrášiková
Emailová adresa: tery.andrasikova@seznam.cz

Jsem studentkou Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Karlových Varech

Moc ráda bych se stala Vaší budoucí kolegyní! K tomu ovšem musím v letošním roce úspěšně odmaturovat, a proto bych Vás ráda požádala o pravdivé vyplnění následujícího dotazníku, jehož výsledky bych chtěla použít jako přílohu pro svoji maturitní práci.
Jedná se o veřejnou anonymní anketu, u které nejsou pro budoucí využití vyžadována a shromažďována žádná osobní data těch, kteří se jí zúčastní. V registraci Vás žádám pouze o vložení své emailové adresy, a to z důvodu, že tento průzkum je sponzorovaný, a v případě výhry ceny Vás budu moci elektronickou cestou informovat. Pokud by chtěl kdokoli z Vás s dotazy kontaktovat mě, využijte výše uvedenou emailovou adresu, nebo navštivte můj facebookový profil: 

Facebook

Všem Vám moc děkuji za spolupráci!

Tereza Andrášiková


Tento veřejný průzkum je sponzorovaný - informace od provozovatele:

Provozovatel vzdělávacího systému World Academy dotuje tento průzkum věcnou cenou - úspornou laserovou tiskárnou značky SAMSUNG ML3051ND. Jedná se tiskárnu, která pochází ze sady krátce využité IT techniky při volbách do PS 2013.
Tyto tiskárny byly následně rozdány vybraným školským zařízením k tzv. aktivaci uživatelského účtu.
Pokud vyplníte níže uvedený dotazník, může po ukončení průzkumu dojít k vylosování právě Vaší emailové adresy. Tím získáte popisovanou tiskárnu pro nemocnici, ve které pracujete. O případné výhře bude výherce informován emailem od zadavatelky průzkumu. Výherce zveřejníme na této stránce po ukončení průzkumu.

Děkujeme za účast v průzkumu a přejeme hodně štěstí!Aktuální průzkum: SYNDROM VYHOŘENÍ U ZDRAVOTNÍCH SESTER


Období šetření: 30.1.2014 - 28.2.2014
Počet otázek: 20
Počet účastníků průzkumu: 130
Grafické výstupy průzkumu: k dispozici po ukončení


Tento veřejný průzkum byl již ukončen! Jeho podrobné výsledky lze nalézt zde

Otázky tohoto průzkumu vyplnilo celkem respondentů: 99

Do slosování o sponzorskou cenu bylo zařazeno celkem správně vyplněných dotazníků: 86


Výsledek losování sponzorované ceny:

Jak již je uvedeno výše, do slosování o laserovou tiskárnu bylo zařazeno celkem 86 dotazníků, u kterých byly vyplněny všechny otázky a byly zde vyplněné  veškeré povinné údaje, včetně označení oddělení nemocnice, ve které vyplňující pracuje.


S potěšením Vám oznamujeme, že vylosovanou účastnicí tohoto veřejného průzkumu se stává:

zdravotní sestra jménem: Andrea, z města: Vsetín, která pracuje na oddělení: ORL Vsetínské nemocnice a.s.


Děkujeme všem za účast v tomto průzkumu! Vylosovanou účastnici průzkumu požádáme o upřesnění adresy, kam cenu následně zašleme. Současně požádáme o zaslání fotografie, která bude dokladovat zaslání tiskárny. Tuto zde následně uveřejníme.


Označení povinných údajů *

Jméno: * E-mail: *
Město: *
Poznámka:

Vyplňte následující otázky:


1. Jaký je Váš věk?
       19 - 35 let:
       35 - 51 let:
       52 a více let:

2. Jaký je Váš rodinný stav?
       Svobodná:
       Vdaná:
       Rozvedená:
       Vdova:

3. V jakém provozu pracujete?
       Trojsměnný provoz (ranní, odpolední, noční):
       Dvojsměnný provoz (ranní, odpolední):
       Jiný:

4. Kolik let pracujete jako zdravotní sestra? Uveďte pouze číslo:

5. Víte co znamená pojem syndrom vyhoření?
       Ano:
       Ne:

6. Znáte nějaké příznaky syndromu vyhoření? Pokud ano, vypište vlastními slovy jaké:

7. Poznala byste na sobě projevy a příznaky syndromu vyhoření?
       Ano:
       Ne:

8. Dopřejete si během pracovní doby alespoň 15 minut oddechu a klidu?
       Ano:
       Občas:
       Ne, nikdy:

9. Věnujete se ve svém volném čase svým zálibám a koníčkům?
       Ano, často:
       Občas:
       Zřídka:
       Nikdy:

10. Stýkáte se s kolegy mimo pracovní dobu?
       Ano, často:
       Občas:
       Zřídka:
       Ne, nikdy:

11. Jaké jsou vztahy na vašem pracovišti?
       Velmi dobré a přátelské:
       Spolupracujeme, ale nepřátelíme se:
       Konfliktní a nepřátelské:

12. Máte nepříjemné pocity, když jdete do práce?
       Ano, často:
       Občas:
       Zřídka:
       Ne, nikdy:

13. Pociťujete na sobě při své práci stres?
       Ano, často:
       Občas:
       Zřídka:
       Ne, nikdy:

14. Máte pocit, že je Vaše práce dostatečně finančně ohodnocená?
       Ano:
       Ne:

15. Využíváte ve svém životě nějaké preventivní opatření proti syndromu vyhoření? Pokud ano, jaké?

16. Jste sama matkou?
       Ano:
       Ne:

17. Trpíte nějakými problémy doma, či v rodině?
       Ano:
       Ano, ale nejde o nic vážného:
       Ne:
       Nechci uvádět:

18. Uvědomujete-li si pojem syndrom vyhoření, co může být podle Vás jeho hlavním důsledkem?
       Neshody na pracovišti:
       Neshody v rodině:
       Nedostatek volného času:
       Rozchod s partnerem:

19. Znáte někoho ze svého okolí, kdo má se syndromem vyhoření zkušenost?
       Ano:
       Ne:

20. Pokud byste příznaky syndromu vyhoření pociťovala na sobě, vyhledala byste odbornou pomoc?
       Určitě ano:
       Určitě ne:
       Spíše ano:
       Spíše ne:
       Nemohla bych. Z časových důvodů:


Komerční sdělení

KOMERCNI_SDELENI